()
 
:
:
?


TomTom GO 720

 

  • 4.3 .
  • 480x272 .
  • USB
  • Bluetooth
  • SD
  • : 2048
  • MP3-
  • : 20


  • - Vdo DaytonMS 5200 XS, : Jet! Bluetooth GPS Sirf Star III, DaytonMS XS Vdo 5200 : GPS III JJConnectBluetooth SirfStar C4 YHG SonyATOMY 128. "BeckerTraffic Z201 Assist" : "Universal 7010 Pocket NavigatorPN" "SonyATOMY 128 C4 YHG" "600Ci CobraMC" "ExplayPN905". : Universal 7020 Pocket NavigatorPN 2050 DaytonPN Vdo 275T GarminNuvi, QstarzBTQ815, EasyGo240 GlobalsatBR305 Assist 203 BeckerTraffic Z.